2015. december 14., hétfő

2014. június 27-től 29-ig Mogyoródon önismereti tábort szerveztünk felnőttek részére az Alapvető Emberi ÉrtékekrőlKét éve tartok rendszeresen, a nyári hónapok kivételével, felnőttek részére önismereti csoportfoglalkozásokat az alapvető emberi értékekről. Úgy érzem, hogy a csoportfoglalkozások, és a közös kirándulások, táborok „építő” hatással vannak mindegyikünk személyiségére, életére.

Nagyon jó dolog a mai rohanó világban olyan emberek közösségéhez tartozni, akik szeretettel figyelnek egymásra, és ahol tudnak, segítenek másoknak.

Köszönöm nektek a türelmet, a kitartást a lelkigyakorlatok végzésénél, és a kedves szavakat, véleményeket, amit most is kaptam tőletek.

Szeretettel: Lakatosné Dörnyei Katalin


A csoportfoglalkozásokon megismert 5 alapvető emberi értéket (erkölcs, béke, szeretet, erőszak-nélküliség, igazság) a táborban intenzíven gyakoroltuk, megéltük. Megtapasztalhattuk, hogy igen rövid idő alatt nagy változásokat élünk meg önmagunkban, és ezáltal a környezetünkben is. Egymás tanítói lettünk, amit elfogadva építő jelleggel hatott ránk. Nagy szerepe volt a játékosságnak, humornak, gyermeki énünknek, mely nélkülözhetetlen a mindennapi életünkben is. A szeretet az alap és a minden! Szívből jövő feltétel nélküli önzetlen szeretettel csodákat élünk meg. :-)

Fantasztikusan összekovácsolta a tábor a csoportot! Egységet alkottunk.

Hálásan köszönöm Dörnyei Katalinnak és férjének, Lakatos Lászlónak!

Rockenbauer Éva


"Hálás vagyok, hogy ilyen fiatalon megismerkedhettem az öt emberi értékkel, hiszen a belső önismerethez, és a jobb emberré váláshoz, ezek gyakorlásán keresztül vezet az út. Van még hova fejlődni, de időm is van rá:-) Egy egy alkalom után, mindig volt min gondolkodni. Kati és mások tapasztalásai (beszélgetéseink kulcsszava volt) eléggé felkavarták az állóvizet az életemben. És megerősítettek, sok sok erőt merítettem, merítek belőlük, és köszönöm, hogy ennyi Szeretetet kaphattam, adom tovább, meg azzá válok idővel:-)."

Réka 19 éves.

A táborból pedig ezeket építtettem be magamba:

"A táborban család voltunk, és tényleg a generációs különbségek semmit nem jelentettek, nincsenek is. Hihetetlenül feltöltődve jöttem haza. A levegőm se szorul be a futásnál, ez már tudatosodás, meg jó kis meditáció:-). Köszönöm a szervezést, hogy végre valami igazán fontosat tanulhattam, a suliban úgy érzem semmi hasznosat nem tanítanak. Szóval bármikor, újra, szívesen, megint megyek, szóljatok."

Szeretettel:

Réka
 

Hálás vagyok az Isteni RENDezŐ LehetŐsÉgnek, hogy mindig oda vezérel amire a szívemnek - lelkemnek szüksége van! Tudatosan keresem - a szívemmel - az önMAGam, önmegismerésem által - a megtapasztalásaimon keresztül megértett ok-okozati összefüggések tanításait, törekszem a bennem létező Fény jelzéseit, útmutatásait megérteni, - felfedezni a KÉPesÉGem általi tudatos teremtés felelősségét, - emlékezve a feladatra, amit leszületésemmel vállaltam, hogy megtapasztalva megértem és átadom, segítem, emelem lélek-test-véreimet a szeretet útján - amiért megszülettem itt, a Földön.

Amiért itt vagyok - ebben a csoportban:

Megismerve a csoportvezetőnk - Lakatosné Dörnyei Katalin - által átadott tanításokat, életét - szemléletét - hiteles, kedves személyiségét - nem volt kérdés bennem, hogy - itt a helyem! Ő az, aki tovább segít az önMAGam ismeretének útján... A "szűk" családomban nem találok ebben társat - ez az én egyik feladatom - tartani, és példát adva emelni (ébreszteni) az ő Fényüket is... Az AEÉA csoporttársaimban megtalálom az - azonosságot, és azt a bizonyosságot, amivel tudom, érzem - EGYek VAGYunk, és tanulni jöttünk EGYmástól - tükröt tartva EGYmásnak - így ismerve önMAGunkra. Erősítjük egymást, a közös gondolkodás erejével, szeretetével.

Az AEÉA csoportfoglalkozások, és a kapott jegyzet - nagyon sokat segít a REND-SZER-be szedett szem-pontok alapján megérteni - a bennünk is működő isteni ALAP-Igazságokat. A fokozatosság - a tapasztalatból merített megértés-felismerés tudatossága, ami EGY-másra épül, a türelem - az eszköz, a SZERetet, mely a legtisztább energia - működteti a teremtést, - ezek mindenkinek az életének gyakorlati feladatai - ezeket gyakoroljuk minden napunkon...

- A lelkigyakorlatokon keresztül - segített és segít BENNső Lényem (Lényünk) felé figyelni, a belső csönd erejére összpontosítani - az EGY élményének megtapasztalására fokozatosan rávezetve. Ezek az "útmutatások" - melyek minden egyes csoport találkozásunkon, és a táborban - gyakoroltunk. A "Bizalom" - gyakorlatok (nagyon élveztem) rámutattak - hol tartok önMAGam ismeretében - köszönöm!!!

Köszönöm az AEÉA mogyoródi tábor szervezését - a 3 nap alatt megtapasztalt szeretet, belső béke, EGYsÉG élményét! Csodálatos volt az erdő csöndje, illata, madárcsicsergő zenéje - mennyire vágytam rá... A reggeli "Csikung" gyakorlatok a párás fű selymes érintésében, a Napsugarak melegében... Jusztina esti "meridián tornája" - amely átmozgatta testünk minden egyes részét, élveztem az együtt végzett mozgást - a Természet ölén, részeként - azonosságomat megtapasztalva... Nagyon jó volt.! Feltöltekezve a táborban töltött EGYütt lét - SZERetet erejével!

Köszönöm!

Szeretettel:

Kádárné Csirmaz Katalin


Közös, beszélgetős hétvégének indult, egy három napos kis tábor lett belőle. Ott voltunk majdnem mind, egy-két ember kivételével, mi, az Alapvető Emberi Értékekért Alapítvány budapesti csoportja. Elvonultunk három napra a világ zajától egy csendes, erdő melletti kis házikóba. Keresve sem találhattunk volna ideálisabb környezetet, mint a természet, arra, hogy befelé figyeljünk, egymásra figyeljünk, hogy megtapasztaljuk az igazi EGYség élményt.

Kezdd a napot Istennel, töltsd a napot Istennel, zárd a napot Istennel – ez lehetett volna a táborunk mottója. Hat különböző lelkigyakorlat segítségével mélyítettük eddigi tapasztalatainkat.  Személyes élményeinket, benyomásainkat esténként megosztottuk egymással. Együtt tapasztaltunk, egymást tanítottuk, egymástól tanultunk. Életkortól, nemtől függetlenül megtapasztalhattuk a kölcsönös bizalmat és szeretetet.
Köszönöm Nektek ezt a csodás három napot!

V.

Mogyoród, kirándulás
Mogyoród, kirándulás

Mogyoród, beszélgetés
Mogyoród, beszélgetés


Mogyoród, csoportkép
Mogyoród, csoportkép