2019. február 17., vasárnap

2019-es Emberi Értékekért táborok Fonyódon és Borszéken


Kedves Barátaink, Támogatóink!

A spirituális utat járók legfontosabb feladata a saját jellemük megtisztítása, ezt az alapvető igazságot egyre többen ismerik fel közülünk. Az elmúlt időszakban sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan vezessenek egy csoportot, milyen módon tudják előhozni magukból majd átadni másoknak is a tudást. A júniusi táborokban elsősorban ebben szeretnék segítséget nyújtani, ezért a résztvevők az emberi értékek tanításának módszereiből kapnak ízelítőt.

A fonyódi tábor időpontja: 2019. június 8 – 10-ig

A borszéki (Erdély) tábor időpontja: 2019. június 28 – 30-ig

A táborokról szóló részletes tájékoztatót az ldkati@gmail.com email címről kérhettek. A szállásokon a férőhelyek száma korlátozott, ezért célszerű minél hamarabb lefoglalni azokat.

Dörnyei Katalin

2019. február 16., szombat

Kedves Barátaink, Támogatóink, ha megosztanátok tudásotokat, íme egy lehetőség...


Az emberi értékek oktatásának lényege a személyes példamutatás, mert ezáltal válunk hitelessé. Életünk során megszerzett tudásunkkal önzetlenül segíthetünk másoknak úgy, hogy egy előadás vagy csak kötetlen beszélgetés alkalmával elmondjuk tapasztalatainkat. Jó példa erre egy fonyódi házaspár Lovizer Virág és Muszti Zsolt előadása ami a környezettudatos hétköznapjaikról szólt, sokat tanulhattunk belőle.      

Alapítványunk lehetőséget biztosít klubjaiban és egyéb rendezvényein azok számára, akik szeretnék tudásukat megosztani másokkal. Akik kedvet éreznek ehhez, bátran jelentkezzenek nálam és megbeszéljük a részleteket. Email: ldkati@gmail.com

Az  alapítványunk által szervezett programok ingyenesek, tehát csak azok jelentkezését várjuk, akik önzetlenül vagyis díjmentesen tartják meg előadásukat.

Fontos, hogy az előadások témái az alapítvány céljainak megfelelők legyenek!

A témaválasztáshoz nyújt segítséget  az alapítvány tartós közhasznú céljainak alábbi felsorolása:

Az Alapvető Emberi Értékek (Igazság, Béke, Szeretet, Erkölcs, Erőszak - nélküliség elvének) oktatása és terjesztése Magyarország felnőtt és gyermekkorú lakossága körében.
Az Alapvető Emberi Értékeket oktató és ezen elvek szerint működő intézmények támogatása.
Az Alapvető Emberi Értékek oktatási program tananyagának fejlesztése, ilyen jellegű kiadványok terjesztése.
Azoknak az önzetlen, segítő szándékú csoportoknak az összefogása és segítése, akik a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és az elszegényedett családokat támogatják.
A természeti környezet megismertetése, védelme, az állatok védelme, védett természeti értékek megóvása, a társadalom környezeti szemléletének formálása.
Magyarországon a környezettudatos gondolkodás kialakításának elősegítése.    
Sport tevékenység (fiatalok részére program lehetőség pld. éjszakai pingpong).

Az alapítvány és annak Fonyódi Klubja a közhasznú célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat végzi:

-   nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-   kulturális tevékenység,
-  természetvédelem, állatvédelem,
-  környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése anyagi támogatással és oktatással,
-  táborok szervezése felnőttek részére,
-  önzetlen szolgálat.


Fonyód, 2019. február 15. 

Lakatosné Dörnyei Katalin alapító
                                                                                                                                                                     

2019. január 28., hétfő

Balsai adományozás – 2019. január 17-20.


Immáron negyedik éve kelt útra az Alapvető Emberi Értékek Soproni Önzetlen Szolgálata Balsára a Nyíregyházától 35 km-re fekvő apró kis faluba, ahol a település apraja és nagyja idén is nagy szeretettel és örömmel fogadott bennünket. 
          
A téli időjárás nem volt igazán kedvező a rengeteg adomány szállításához és a hosszú, 7-8 órás úthoz. A teherautó és utánfutója megpakolva rengeteg adománnyal: gyermek és felnőtt ruhákkal, cipőkkel, gyermekjátékokkal, tartós élelmiszerekkel, de szívünkben a szeretet mélységes erejével róttuk a kilométereket, míg estefelé megérkeztünk Balsára. Behajtottunk a faluba, az ismerős kis utcákon keresztül egészen a kultúrházig, ahol már gyülekeztek az asszonyok. Napokkal ezelőtt elkezdték fűteni a helyiséget és vártak bennünket, most pedig öleléseikkel fogadták jöttünket. Segítettek kipakolni: több tonna ruha, 220 kg zöldség, több száz kiló liszt, rizs, tészta, konzervek, száraz-zöldségek, száz liter olaj, 50 kg mangalica szalonna és rengeteg sütemény került ki a teherautóból a kultúrház egyszerű kis falai közé. Közben köszöntöttük a helyi görög-katolikus templom tisztelendőjét, Sereghy János atyát, akivel évek óta tartó kapcsolatban állunk, és a polgármester asszonyt, Somogyi Szilviát. Pár óra alatt közös erővel egységcsomagokra szortíroztuk az élelmiszereket, kikészítettük a gyerekeknek a játékokat, megterítve forró teát és süteményeket raktunk az asztalokra és vártuk a település rászoruló családjait.

          
Hamarosan megérkeztek és helyet foglaltak a széksorokon. Mint minden évben, szóban tolmácsoltam a soproni adományozó kedves emberek meleg szeretetét, amivel gyűjtöttek, sütöttek, vásároltak, hogy nehéz sorban élő embertársaiknak a lehető legnagyobb örömet szerezzék. Ilyenkor mindig igyekszem megtudni a falu legégetőbb problémáit, az emberek lelki gondjait és szavaimmal lelkesedést, motivációt ébresztek szívükben. Az együttérzés a szeretet legfelemelőbb értéke, általa emberek könnyei száradnak fel, a testvéri szeretet hatására a bánatos, keserű arcokon megjelenik a mosoly tündöklő fénye. Most is ez történt… Néhányuk szeméből örömkönnyek folytak. Megható volt ott állni előttük és érezni, ahogy a szeretetben összefonódik szívünk. Aztán a gyermekek végtelen örömlázzal válogattak a rengeteg játék közül, és örömmel konstatálták, hogy a kiválasztott játékok „örökre” az övék lehetnek.

          
Sütizés, teázás közben pedig átadtuk az élelmiszereket és megöleltünk mindenkit. Este még sokáig beszélgettünk mindenkivel és egyre világosabbá vált bennem, hogy az ebben a kicsiny faluban élő emberek egy szociálisan, intellektuálisan és érzelmileg zárt térben, zárt közösségben élnek. A legnagyobb úr a félelem, mely ólomnehézséggel nehezedik a hétköznapjaikra. Félnek kilépni e megszokott, jól ismert „biztonságból”, bár érzik, hogy lehetőségeik korlátok közé feszülnek, és lépni, tenni kéne… De nem mernek. Félnek a kihívásoktól, félnek a kockázattól és leginkább a saját magukba vetett hit hiánya határolja el őket egy jobb élettől. Idén 4 napra terveztük látogatásunkat, hogy még mélyebben megismerhessük az ott élő emberek mindennapjait. A további napokon lelki segítséget nyújtottunk egyénileg és csoportos beszélgetések kerete között is, valamint 30 kisnyugdíjas otthonába látogattunk el személyesen és adtuk át az adománycsomagokat. Ilyenkor belecsöppentünk a kis parasztházak nyirkos falai közé, ahol pöttöm nénikék, törékeny bácsikák tengették napjaikat, környezetükben a legszükségesebb tárgyakkal. Ahogy beléptünk arcukra mosolyt festettek és sürögtek-forogtak. Tekintetükben ott ragyogott a hála, és az alázatos tiszteletük felénk. Megható volt megérinteni az öreg törékeny kis kezüket és átölelni őket. Kávét főztek, süteménnyel kínáltak, illetve tálcával nyújtottak át nekünk, csomagolva a hazafelé utunkra is. Nagyon vártak már bennünket. Volt, aki fodrászhoz szaladt előző nap, mondván: „így nem várhatom a soproniakat!” Csicseregtek, meséltek, sírtak bánattól, örömtől. Nehéz szívvel láttuk életkörülményeiket, és sokaknál a tehetetlenséget és a magányt.

          
Az utolsó napon búcsúbeszélgetésre hívtunk mindenkit a falu másik kulturális terébe a CSŰR-be. Végtelen lelki élménnyel lettünk gazdagabbak mindannyian. A kis falu lakosai általunk, mi pedig általuk. Felemelő volt látni, hogy az érkezésünkkor oly keserű tekintetek örömmel és boldogsággal ragyogtak vissza ránk. Az emberek lényéből sugárzott a nagyobb életerő, tenni akarás, hit, remény fénye…

          
Köszönet Mindannyiotoknak, Nektek, kik adtatok, és Nektek, akik fogadtatok!2019. január


Márkus Barbara

a Soproni Önzetlen Szolgálat vezetője
Videó a négy napról:  https://youtu.be/8jlbaZJejn8


 Fényképek:

Balsa1

Balsa2

Balsa3

Balsa4

Balsa5

Balsa6
Balsa7
Balsa8
Balsa9
Balsa10

Balsa11
Balsa12
Balsa13
Balsa14


2018. december 20., csütörtök

2018. december 18-án a nágocsi Árvácska Anya és Csecsemőotthonnak adományoztunk


Kedves Barátaim!


2018. december 18-án kétszer annyi adományt vihettek alapítványunk az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány önkéntesei a nágocsi Árvácska Anya és Csecsemőotthonnak, mint az előző években.


Köszönjük az alapítvány tagjainak, pártfogóinak, az erdélyi és fonyódi táboraink résztvevőinek, hogy gyűjtésükkel és anyagi hozzájárulásukkal támogatták, hogy ismét megsegíthessük az anyaotthont.


A mellékelt fényképek az adományok szétválogatásakor és Nágocson az átadáskor készültek


Lakatosné Dörnyei Katalin alapítóAz adományozáskor jelen volt a hirbalaton.hu újságírója is, az erről készült írást itt olvashatjátok:

Leégett nágocsi anyaotthon: ruhából van elég, gyűlik a pénz az újjáépítésre:Bejárat

Nagy Csabáné Intézményvezető átveszi tőlem a 200 000 Ft készpénzadományt.

Tartós élelmiszereket és pelenkákat is vásároltunk, kaptunk mosószereket, játékokat.

Önkéntesek válogatták a sok-sok ruhát, amit kaptunk. Külön csomagoltuk nemenként és korosztályonként az adományokat, hogy ezzel is megkönnyítsük az anyaotthon dolgozóinak munkáját.

Bepakoltuk az adományokat az anyaotthon raktárába.

2018. december 18., kedd

2018. december 6-10, fonyódi meditációs tábor


Kedves Barátaim!

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány fonyódi meditációs tábora 2018. december 6-10-ig tartott. 

Mindannyiunk számára hasznosnak bizonyult ez a néhány együtt töltött nap. Nem csak a meditáció miatt, hanem azért is, mert rájöttünk, hogy bár az ország különböző pontjairól érkeztünk, mégis egy közös értékrendet képviselünk mindannyian, ennek következtében új barátságok születtek.

Immár a fonyódi táborozók csoportjával is bővült a Jobb Emberé Lenni - JEL - Mozgalmunk.

Ezúton is köszönetet szeretnék mondani azoknak az önkénteseknek, akik segítettek nekem abban, hogy a fonyódi táborban minden zökkenőmentesen működjön. 

Mellékelek néhány fényképet a táborról.

Dörnyei Katalin

 
Tábor1 

Tábor2 

Tábor3 

Tábor4 

Tábor5 

Tábor6 

2018. december 17., hétfő

2018. december 14-én adományoztunk a Siófoki Állatvédő Alapítványnak


Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány tagjai 2018. december 14.-én a Siófoki Állatvédő Alapítványnak adományoztak 60 kg kutyatápot, amit Vörös Zsuzsanna vett át tőlünk.

Természetesen mindenkinek nincs lehetősége arra, hogy örökbe fogadjon állatokat, de ha mégis segíteni szeretnének a Siófoki Állatvédő Alapítványnak akkor azt többféle módon is megtehetik: 

Önkéntes munkát lehet vállalni a menhelyen, segíthetnek a telep tisztán tartásában, és a kutyák sétáltatásában is. Az alapítványnak folyamatosan szüksége van mindenre, ami a kutya és macska tartáshoz kell: kutya és macskatápra, edényekre az etetéshez. Már otthon nem használt kabátokra, törülközőkre, szőnyegekre, rongyokra, mert a hideg ellen ezzel bélelik ki az ólakat. Kérnek még kutya-macska játékokat, pórázt, nyakörvet is. 

A Siófoki Állatvédő Alapítványról bővebben tájékozódhatnak a www.siofokiallatvedo.hu honlapon.
Aki készpénzzel szeretné támogatni az alapítvány munkáját, erre a bankszámlaszámra küldje: Erste Bank 11992505 – 05500598 - 00000000 

Lakatosné Dörnyei Katalin
Az AEÉ Alapítvány alapítója


Adományok 

Örömteli fogadtatás 

2018. december 3., hétfő

A "JEL"


Kedves Barátaim!


Erdélyben, Borszéken született meg a Jobb Emberré Válás Mozgalom gondolata 2018. augusztusában. 


Újra találkoztunk egymással itt november 23-25 -ig a meditációs táborban. 

Jó hangulatú, tartalmas beszélgetéseken vagyunk túl. Átkereszteltük mozgalmunk nevét, hogy mozaik szóként is használhassuk azt, így Jobb Emberé Lenni - vagyis rövidítve JEL - Mozgalommá lettünk. 


Mit jelent számunkra a JEL? Az iskolában a jeles tanulók egyben példások is. Jó példát szeretnénk mutatni másoknak cselekedeteink által, és talán JEL is lehetünk arra, hogy elérkezett az idő a VÁLTOZÁSRA. 


"Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban." - Mahatma Gandhi


Mellékelek néhány fényképet a táborról. Először ki kellett szabadítani magunkat a hó fogságából. :-)
 
Dörnyei Katalin

A csoport

Tájkép
Hólapátolás