2021. december 14., kedd

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba: Idézetek az alapvető emberi értékekről

 

"Az elültetett gondolat – tettet szül. 

 Az elültetett tett – hajlamokhoz vezet.

 A kialakult hajlamok – szokásokká válnak

 A kialakult szokások – jellemmé formálódnak.

 A kialakult jellem – meghatározza a sorsot."

 

 Ha egyszer felismeritek az élet célját, megértitek az emberi értékeket. Ezek az értékek az ember veleszületett tulajdonságai. Az egyénnek fel kell tennie a kérdést: „Mi az élet célja?” Amikor megtalálja a választ, a világon minden mást is megért majd. Az ember értelemmel és tudással lett megáldva, mégis tudatlanságban él, és semmiféle erőfeszítést nem tesz a benne lévő tudás felkutatására. E gondolkodásmódon változtatni kell, ezért sürgetően szükségessé vált az emberi értékek hirdetése.


„Ahhoz, hogy az emberiség békességben élhessen és a Földön is béke legyen, az embereknek teljes mértékben az erkölcsi törvényeknek kell szentelni magukat és mindig ápolniuk kell a becsületességet. Másként senki sem tehet szert valódi békességre, kizárólag a becsületes életmód által. Az erkölcsi törvény az emberiség boldogulásának az alapja, maga az örökérvényű igazság. Amikor nem hatja át erkölcs a világot, az emberi életet félelem és gyötrelem kínozza, és viharos fordulatokkal zaklatja fel. Az erkölcsi törvények vízét örökös és teljes áramlásban kell tartani, hogy a világ élvezhesse a boldogságot. Manapság a katasztrófák vadul táncolnak a világ színpadán, mert az igazság elhanyagolttá vált és hitetlenség uralja a becsületes élet lényegét. Ezért kell, az emberek számára teljesen érthetővé válnia az erkölcs szívének. (* erkölcsi törvények, helyes cselekedetek)”

 

„Ha erkölcs lakozik a szívben,

a jellem nemessé válik.

Ha a jellem nemessé válik,

harmónia lesz az otthonokban.

Ha harmónia lesz az otthonokban,

rend lesz a nemzeten belül.

Ha rend lesz a nemzeten belül,

béke lesz a világban.”

 

"Az erőszak-nélküliség a megértéssel párosuló szeretetet jelenti, valamint az emberi értékek megértését és gyakorlását, vagyis a szeretetet a teljes megértésen keresztül. Az egység felismerését - a nem ártást - sem gondolatban, sem szóban, sem tettekben, mivel a másik is én vagyok. Az erőszak kerülése az ember lelki teljesítményének legmagasabb foka. Ezt nevezzük egyetemes szeretetnek, amely túllép az embertársak iránt érzett szereteten, mert magába fogad minden élőlényt és élettelen dolgot. Ez az emberi lét egyetemes síkja. Itt képes az ember megtapasztalni a minden teremtménnyel való alapvető egységét."

 

"A szeretet maga az Isteni lélek, az emberi értékeket szeretet nélkül nem lehet gyakorolni. Valójában az emberi értékek gyakorlása a szeretet gyakorlását jelenti. Az erkölcsöt, vagyis a helyes viselkedést a tetteinkben megnyilvánuló szeretettel tudjuk kifejezni. A béke az érzéseink által kifejezett szeretet, az igazság a gondolatainkban, és a szavainkban megnyilvánuló, az erőszak-nélküliség pedig a megértéssel párosuló szeretetet fejezi ki. Ha bármelyik emberi értéket elkezdjük gyakorolni, akkor idővel az összes emberi értéket gyakorolni fogjuk, még ha ennek nem is vagyunk a tudatában. Ugyanis mindegyiket áthatja és összeköti a szeretet. Ezért a legfontosabb lelkigyakorlat a szeretet gyakorlása, ezáltal lehet a legközelebb kerülni az isteni természetünkhöz. Isten a szeretet megtestesülése. Az ember Isten szikrája. Találhatunk a világon olyan embert, akiben nincs harag, igazság vagy béke, olyat azonban nem, akiben nincs szeretet. A szeretet egyetlen ragyogó isteni minőségként egyformán jelen van mindenkiben. Az effajta szeretet különféle módokon nyilvánul meg, a természete azonban azonos. Az ember a kozmikus tudatosság egy aspektusa. Ám sajnos szeretetét a világi tárgyakra irányítja, így képtelen felismerni az Istenséget. Elméje beszennyeződik azáltal, hogy a külső világhoz kapcsolódik. Ennek eredményeképpen szeretete is szennyezetté válik, így nem ismerheti fel Isten csodálatos formáját. Az ember csak úgy tapasztalhatja meg Istent, ha elméjét Isten felé irányítja."

 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba1

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba2

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba3