2013. április 29., hétfő

A vígasztaló - Szentlélek“Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek” 
- Babits Mihály

Böjte Csaba könyvében olvasható az a részt, amikor a szerzetes első miséje után bement a sekrestyébe, és szemrehányást tett Jézusnak, mert kevesen voltak a misén, és nem figyeltek rá.  "Jól megszívtam, Uram!" -  mondta neki.  "Hat évig tanultam, és ez az eredmény?"  Mire az elmélyült csendbe az atya a következő választ kapta:  "Te szívtad meg a hat évvel? Én az életemet adtam értük!" Lehet, hogy  Böjte Csaba útja sem volt zökkenőmentes? -  Mindannyiunknak vannak nehéz napjai  - válaszolta erre. - Mindannyiunkra ráfér a vigasztalás, a bátorítás. Jézus sehol sem mutatkozik be, névjegyet sem osztogat, mégis van a Szentírásban egy hely, ahol bemutatkozik. Azt mondja: "Ha én elmegyek, Atyám új vigasztalót küld helyettem. A  Szentlelket." Jézus saját  identitását fedi itt fel. Vigasztaló. Azt gondolom, ilyenkor húsvét után, pünkösdre  készülve érdemes elgondolkoznunk pünkösd legnagyobb üzenetén: ahol vagyunk, tudunk vigasztalni?

Böjte Csaba délelőtt lelkigyakorlatot tartott a ciszterci diákoknak, délután felnőtteknek misét.  A gyerekek is, a felnőttek is tapsoltak és hangosan nevettek, ami nem szokványos templomban. Erre gondolt, amikor azt mondta, mindenkinek vigasztalónak kell lennie saját helyén? - kérdeztem tőle. Az atya erre szentírási példával válaszolt: - Amikor Jézus feltámadt és találkozott az emmausi tanítványokkal,  rosszkedvűnek és kiábrándultnak látta őket. Jézus elkísérte őket, és megmutatta nekik, hogy a világnak van szebb arca is. Ma is ugyanilyen statikusan gondolkodunk, pedig  ha az emberek kapnak néhány jó szót, kivirágzanak. Van egy idős ismerősöm, aki feleségének mindig szépeket mond. A felesége rá szokott szólni:  "Ó, te vén bolond, hogy mondhatsz ilyet?" , de látszik rajta, hogy jólesik neki. Tíz évvel fiatalabb attól, hogy őt gyengéden  szeretik. Ezt látom a kis árváimon is. 
Amikor bekerül egy gyerek hozzánk, tele van stresszel. Ideges, mert esetleg meghalt az apukája. Ettől  a gyerektől nem várhatom el akkor, hogy nekiálljon szorzótáblát tanulni. Először a lelkén kell lazítani. Megsimogatni  buksiját, és azt mondani neki:  "Ne búsulj, szeret a Jóisten, én is szeretlek, fog ez menni!" És ha a gyerek megérzi a felé áradó szeretetet,  képes lesz befogadni azt a tudást is, amit a tanár felkínál neki. - Ezt a szeretetet képes átadni minden gyereknek?  - kérdeztem Böjte Csabától tudván, hogy 56 árvaházban 2000 gyereket nevel.  - Ez a dolgom - mondja, mint aminél nincs  természetesebb. - Sokszor csodálom az orvosokat, hogy amikor behozzák nekik az összetört embereket, képesek belőlük újat csinálni. A pedagógus munkája is hasonló. Ha van egy problémás gyerek, akkor az orvos türelmével, önbizalmával és szeretetével el kell kezdenünk  formálni, nevelni. Van, hogy ez évekig is eltart, de közben nem  térhetek le a szeretet útjáról. Nem azért, mert nem illik egy papnak veszekedni, kiabálni, hanem azért, mert hiába mennék én most ki a természetbe egy láncfűrésszel, hogy megkeressem a fák törzsében a nektárt, nem találnám. Viszont ha békén hagyom a fát, és várom, hogy a  meleg eső öntözze,  a nap átölelje, magától kivirágzik. Ez a szép a pedagógusmunkában. 

A gyerek vágyik arra, hogy kivirágozzon. Én mellette csak napfény és tavaszi eső kell, hogy legyek. Persze előfordult, hogy Böjte Csabát is kihozták a sodrából. Egy kislányról mesélt, aki nyolcadikos korában férjhez akart menni, ő meg nem engedte. A lány csúnyán összeveszett vele, és amikor hazament anyukájához vakációra, csak azért is férjhez ment. Majd eltelt  öt év, és felhívta az atyát.  Arra kérte  protestánsként, hogy gyónhasson nála, és katolikus szokás szerint eskesse meg. Böjte Csaba megenyhült. Azt érezte, amit négy év alatt megpróbált neki átadni, szárba szökkent. -  Én vagyok csak  olyan lökött, hogy időnként elküldök egy üres SMS-t, Isten nem küld üres borítékot a Földre  - magyarázza. -  Minden gyerekben van valami érték. Olyan, amit egyedül ő tud a világnak adni. Tartsuk meg benne a kíváncsiságot. Keresse:  vajon mi az, amit általa küldött  a Jóisten a világnak, és próbálja meg azt kibontakoztatni. Követve a világ változását, Böjte Csaba a gyerekekkel számítógépen is kapcsolatot tart. Arra biztatja őket, hogy minden  rossz gondolat mellé keressenek egy jót is. - Nagy baj van a gondolkodásunkkal! - ezt közösen állapítjuk meg. - Nagyon pesszimisták vagyunk. Azt mondtam egy misémen, hogy ilyen jó dolga a magyar embernek még nem volt. Erre mindenki felkapta a fejét. Próbáltam elmagyarázni, hogy álmainkhoz viszonyítva  valóban nehéz az ember élete, de nézzük a valóságot! Nem volt még húsz olyan év, amikor ne  öltek volna meg valakit hitéért, nemzeti identitásáért. Ma bárki leülhet a számítógép elé, és ami a szívén, azt szétküldheti a világban. Édesanyám gyermekkoromban  óvott, amikor leültem a füzetem mellé:  "Figyelj fiam mit írsz,  apád is verseket írt, és kapott érte hét évet!" Milyen jó, hogy túl vagyunk ezen. Nem szabad folyton siránkozni.  Miért fordítunk életünkből egy percet is arra, hogy elkeseredjünk, környezetünket elszomorítsuk? Hogy rossz hangulatot árasszunk magunk körül?

2013. április 16., kedd

Az önmagunktól önmagunkig vezető út...


Önismereti csoport-foglalkozás Fonyódon

Mindig azt szajkózzák nekünk, hogy az Isten bennünk van, de ki a fene érti ezt? No, erről szól a fonyódi önismereti csoport-foglalkozás, ami kicsit más, mint általában az elmével és a tudatalattival foglalkozó önismereti tanfolyamok. Az AEÉ Klub csoport-foglalkozásainak célja a magasabb rendű önvalónk megismerése, illetve, hogy tudatosabbá tegyen minden résztvevőt az önmaga megismerésében. Rá akar ébreszteni arra, hogy az egyetlen igazi tudás; az önismeret.

Lakatosné Dörnyei Katalin szerint, aki az öt estéből álló ingyenes foglalkozások előadója, a legtöbb baj abból fakad a világban, hogy nem ismerik magukat az emberek. A nagyobb önismerettel egyszer csak megérthetjük, miért nem érezzük jól magunkat egy-egy helyzetben.

Kati ezt vallja: „Ha kiegyensúlyozott, boldog életre vágysz, akkor azt ne a külvilágban keresd, mivel azt csakis a belső „világod” megismerése útján érheted el, vagyis az önmagad „megtisztítása” által. Másként mondva a saját jellemed formálása által. Ez az igazi önismereti munka, a „szívmunka” lényege, mert aki Önmagát megismeri, az Istent ismeri meg.”

Itt egy kis ízelítő a tanfolyamból, amin nem csak a klub tagjai, hanem más érdeklődők is részt vehettek és vehetnek:

Az első foglalkozáson az öt Alapvető Emberi Értékről, valamint a lelket körülvevő burkokról – fizikai test, energia test, mentális test, szellem test, boldogság test –, és ezek megtisztításáról esett szó. A fizikai test megtisztítására bizonyára mindenki sok gondolattal és ötlettel rendelkezik. De vajon hogyan tisztítsuk meg azokat a testeket, amelyek körül ölelnek minket, de szabad szemmel nem láthatók.

Arról is gondolkodunk majd, hogy mi is az erkölcs, és mennyire lehet szubjektív az értelmezése? Spirituális értelemben az erkölcs, helyes cselekedet jelent, amely nem más, mint a tettekben kifejezett szeretet. Kétféle erkölcs van, az isteni, és a gyakorlati, vagyis világi. Az első, egyetemes és alapvető, a második az ember múlékony kapcsolataira, világi tevékenységére vonatkozik. Felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy vajon hogyan tudja a mai ember e kettős erkölcsiséget magában összeolvasztani? Hogyan éljek spirituális életet az anyagi világban?

Az önismereti csoport-foglalkozásokon az elméleti útmutatást gyakorlati kipróbálás követi, mert semmit sem ér az elméleti tudás az átalakulás nélkül. A csoport tagjai könnyen kivitelezhető, és az életük „önátalakítását” elősegítő lelki gyakorlatokat is megismerhetnek.

A fonyódihoz hasonló ingyenes csoport-foglalkozásokat Siófokon is tart az előadó.

-tt-

2013. április 2., kedd

A Föld SzereteteA természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!
- William Shakespeare


A Föld csodálatos sugárzó lény. Ősidők óta imádják, és mivel a Föld az élet fenntartója, folyamatosan táplálja a rajta élőket levegővel, étellel, vízzel, fával, ásványokkal és sok más ajándékkal.  Ám az utóbbi pár száz évben az emberiség könyörtelen módon kizsákmányolta a földet haszon szerzéséért, vásárlók esztelen vágyainak, az öt érzék kielégítése miatt. Kezdetben az iparosított nemzeteket okolták ezért a katasztrófáért, de manapság az emberek mindenhol ugyan ebbe a hibába esnek.

Az olajtól és az ásványoktól fosztották meg a Földet, a tengerek kincseit learatták, az erdőket kiirtották és ahelyett, hogy mindezt a Földnek szeretetünkkel és törődésünkkel háláltuk volna meg, hulladékot temettünk belé viszonzásul. A földek szennyezettek, a tavak és folyók szennyezettek, a levegő szennyezett, még a nagy óceánok is szennyezettek.  Olyan sok mérget öntöttünk a Földbe, hogy már haldoklik. Egyértelműen látszik, hogy a Föld válságba került: földrengések, szökőárak, hurrikánok, kitörő vulkánok zavarták meg az időjárás természetes rendjét. A Földünknek szüksége van a segítségünkre.  

A levegő, amit belélegzünk, a víz, amit iszunk és az étel, amit vásárolunk, tele van szennyeződéssel. Mindegyiket meg kell tisztítanunk a légkör isteni névvel történő elárasztása által. Zengjétek a nevet boldogsággal a szívetekben. - Sai Baba

Az elmúlt évtizedekben, Japánban és más országokban is végeztek kutatásokat a víz tulajdonságaival kapcsolatban. (lásd, A víz igazi ereje; Masaru Emoto 2005) Egy kancsó csapvízen végeztek mikroszkópos vizsgálatot, amely csak a szokásos molekulákat mutatta. Ha egy negatív jelentésű szót - mint például az „ostoba” – írunk a kancsóra a vízhez közel, a molekulák sötétre változnak és eldeformálódnak. Ha viszont, pozitív jelentésű szót írunk a kancsóra, a molekulák gyönyörűek és fénnyel telivé válnak. Leghatásosabb pozitív értelmű szónak a „Szeretet és Hála” bizonyult. Egy teljesen szennyezett tavat alakítottak át úgy az emberek, hogy a tavat körülvették, együtt énekeltek, és így a szeretet és hála érzésével árasztották el. Mit is árulnak el számunkra ezek a kísérletek? Azt súgják, hogy tudunk segíteni. Utat mutatnak egy egyszerű megoldáshoz: imával és együttérzéssel, szeretettel és hálával, megváltoztathatjuk a fizikai valóságot. 

Most, nemcsak egyedül egy tó, vagy hegy, de az egész Földet és az öt elemnek is szüksége van erre a gyógymódra. A szeretetünkkel gyógyíthatjuk a Földet gyengéden és nagy figyelemmel. Eláraszthatjuk a Föld Anyát hálával, mindazért, amit önzetlenül a rendelkezésünkre bocsát, és tiszta szeretettel, az áldozatokért, amit értünk hozott. Nőként, utat mutathatunk.


" Eddig az ember magával a természettel küzdött; mostantól a saját természetével kell megküzdenie."  - Gábor Dénes

Most rajtunk a sor, hogy az értékeinket előhozzuk magunkból és megosszuk azokat a Föld Anyával, helyreállítva azokat az ártalmakat-amit az emberiség a tudatlansága által elkövetett ellene és okozott neki. Nincs különbség a külső és belső között, így a külső terveken dolgozás egy hatékony út a belső átalakulás fejlesztésére. Akár imával, meditációval, mantrával vagy vizualizációval, ezeket bárki végezheti. Ezekhez nincsen szükség előkészületekre és eszközökre. Akár egyedül vagy csoportosan, szakíthatunk néhány percet minden nap, hogy szeretettel és hálával árasszuk el a Földet. A Föld mindenhol a lábunk alatt van. Lehajolhatunk és megérinthetjük szeretettel. Ő az Anya aki soha nem hagyta abba az életünk táplálását. Most a mi feladatunk, hogy elkezdjük táplálni őt. Minden gondolatunkkal és szándékkal hozzájárulhatunk a  Föld gyógyulásához.

Diákrelax - Bekerült a NAT-ba a relaxáció és a meditációBeszélgetés Bagdy Emőke professzorral, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnökével

A módszer eredményességét magyarországi felmérések is igazolják. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület munkatársai 6 csepeli iskolában végeztek kérdőíves felmérést. A felmérésben rész vevő pedagógusok 74%-a szívesen venne részt a módszer iskolai bevezetésében, és maga is vállalná a relaxáció tanítását (Kaplonyi Csilla, 2012). Az Egyesület 12 osztály szintjére dolgozta ki azt a képzési rendszert, amely bekerült a Nemzeti alaptantervbe, valamint részben a kerettantervbe. Dr. Bagdy Emőke professzort, az Egyesület elnökét kérdeztük a módszer jelentőségéről, az iskolai alkalmazás lehetőségeiről, módjáról.A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület immáron 22 éves. Módszerspecifikus képzőhelyként működik, ahol posztgraduális felnőttoktatás keretében pedagógiai területen is akkreditált képzéseket vezetnek. A fővárosban, hat vidéki nagyvárosban, valamint Kassán és Kolozsváron is működik tagozatuk. Az Egyesület a magyar köznevelést is évek óta szolgálja. Munkatársai tevékenyen vesznek részt a tanárok és a diákok relaxációs képességének a fejlesztésére irányuló programban. A Diákrelax felépítése magába foglalja az autogén tréninget, a progreszszív relaxációt, mozgásmeditációt, interaktív relaxációt, stresszkezelést, a testtudatosságot, a szimbolikus gondolkodást, a tantárgyi szimbolikát, mesemunkát, és metatörténeti feldolgozást, és életkori bontásban illeszkedik az oktatási programokhoz. A testnevelés időkeretéből heti harminc percet vesz igénybe.
Miért jó az, ha a Nemzeti alaptantervbe hivatalosan bekerül a relaxáció oktatása?

A testi folyamatok és a testi egészség azon szabályozási elven működik, amelyet a mi kultúránkban rábíztunk az orvosokra, ezért korábban nem tanultuk meg az egészségünket saját magunk gondozni. Az egészségpszichológia fogalmát mi magunk is csak nem régóta ismerjük. Ennek feladata lenne, hogy az embereket megtanítsa arra, miképpen tudnak a saját egészségükről gondoskodni. Megtanulhatjuk, hogyan tudunk testileg, lelkileg és kapcsolatilag egészségesek maradni. Ennek a relaxáció azért szerves része,  mert átadható ismeret, a mindennapokba beépíthető életgyakorlat. Az egészségtudatosságot ki kell alakítanunk gyermekeinkben, ez felelősségvállalást von maga után. A mai zaklatott idegrendszernek megfelelő megerősítést, tápot kell kapnia. A leterheltség, a feszültség, a kimerültség, a pedagógusi kiégettség elkerülésének is egyik leghatékonyabb ellenszere lehet a relaxáció, a meditáció. Ahogy természetes, hogy a technikai eszközeinket rendszeresen szervizeljük, gondoskodunk azok működőképességéről, épp úgy törődnünk kellene önmagunk működőképességének, a testünk, lelkünk egészségének a karbantartásáról is. Kopp Mária vizsgálatai tragikus képet mutatnak e téren. Mit tehetünk mi magunk? A legnagyobb terhelés alatt lévő vegetatív idegrendszert, amelynek – nem túlzás – az eredeti teherbíró képességének 27-szeresét kell elviselnie, próbáljuk támogatni, óvni, gondozni. A self management, az öngondoskodás az egészségpszichológiának is központi tétele, fontos része. Meg kell tanulni.
Hogyan lehet megvalósítani ezt az öngondoskodást?
Bármilyen furcsa, minden nap pár percet rá kell szánni, hogy feszültségeinket csökkentsük, és fel tudjuk magunkat tölteni energiával. Ezzel a módszerrel ki tudjuk söpörni a szervezetből a fáradságot, a szervekre nehezedő kimerültséget, nap mint nap. Ha ezek a feszültségek nem halmozódnak fel, könnyebb egészségesnek, energikusnak maradni. A relaxációs eljárások igen sokfélék. A mozgásos, aktív, passzív, imaginatív – képi elemekkel dolgozó, vagy a belső, a tudat mozgására építő meditatív eljárások lehetővé teszik, hogy olyan szervezeti folyamatokat tudjunk gondozni, amiket más úton nem érünk el. A két agyféltekének különbözik a nyelve, a gondolkodásmódja. A két fél sajátos módon ért egyet, vagy különbözik.
A különbözőségek működési csatájából adódnak olyan betegségek, mint például a neurózisok, az érzelmi élet zavarai vagy a magatartászavarok. A jobb agyfélteke döntően az érzelmi folyamatokat gondozza. Az érzelmi folyamatoknak a testtel, a szervekkel való kapcsolata olyan, hogy amikor érzekvalamit, akkor azt az érzést az egész testemmel érzem. Ha örömöt, boldogságot érzünk, az egész testünkben érezzük. A szorongást is egész testünkben érzékeljük, illetve egy-egy szervhez kapcsolódva. Pl. gombóc a torokban, vagy a gyomorgörcs feszültség esetén. Az egész test az érzetek hordozója. Amikor a bal agyfélteke, a gondolkodó rész nem tudja azonosítani a szorongás, a feszültség forrását, a jobb agyfélteke akkor is mindent tud, hiszen ez a rész áll szoros kapcsolatban a testi folyamatokkal. Az ősi kultúráknak része volt a meditáció, a relaxáció.
A keleti kultúrák is ismerik és alkalmazzák ezt a tudást. A nyugati civilizáció, különösen a természettudományok előretörésével azokat a módszereket, amelyek a pozitivista, empirista tudományok követelményei szerint nem igazolhatóak, mellőzte. Az ilyen kultúrájú világban élő felnőttek még csak keveset foglalkoznak a jobb agyféltekés működés tudatos használatával. Ma már azonban könyvtárnyi szakirodalom, „evidence based”, azaz bizonyítékokon alapuló kutatások sora igazolja ezek hatékonyságát.
Elegendő, ha a meditáció hatásával kapcsolatos legújabb magyar vizsgálatra utalok. Falus András genetikus profeszszor és Salavecz Gyöngyvér igazolták, hogy a meditálóknak a telomeráz enzimszintje magasabb, mint a nem meditálóké, a sejtek épségéért, „fiatalságáért” felelős enzim tehát fiatalon, jó erőben tartja a sejtjeinket.
Úgy véljük, hogy az egészségmegőrzés, az egészséges állapot fenntartásának képessége nélkülözhetetlen a mai felgyorsult életritmus teljesítéséhez, az egészségesen működő társadalom kialakulásához. Mindannyiunk számára fontos, hogy a gyermekek már felkészültek legyenek erre, és megbetegedések nélkül bírják a terhelést. Nem kevésbé látjuk fontosnak, hogy az őket tanító pedagógusok is meg tudják  védeni magukat a kiégéstől, és képessé váljanak a megnövekedett kihívásokkal megbirkózni. Tapasztalataink egybeesnek a kutatási eredményekkel.
Egyébként a relaxációs módszerekről bemutatófilmet is készítettünk, amely elérhető az egyesületen keresztül. Pedagógusok számára elindítottuk azt a kétszintű, kétszer harminc órás akkreditált képzési rendszert, amely 30–30 kredit pont értékkel bír, és feljogosítja a képzést elvégző pedagógusokat, hogy relaxációs szakvégzettséggel a Nemzeti alaptantervbe is bekerülő Diákrelax Programba becsatlakozzanak, azaz oktatók legyenek. Nem csak testnevelőknek szól a képzés. Minden pedagógus jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, hogy ezzel a módszerrel hivatottan tenni tudnak a rájuk bízott gyerekekért, és saját egészségük megőrzéséért is. Óvodapedagógusok is jelentkezhetnek.
Mi ad alapot arra, hogy a testnevelés tantárgyba bekerülhet a relaxáció? Hogyan nyert teret ez a tudomány és gyakorlat? Minek alapján fogadták be a döntéshozók a Nemzeti Alaptantervbe a relaxáció és meditáció oktatásának lehetőségét?
Történetileg az EEG, az agyi elektromos folyamatok vizsgálatára alkalmas eszközök megjelenése után kezdett felfelé ívelni a relaxáció tudománya, mivel követhetővé váltak a hatására létrejövő, korábban egzakt módon nem igazolható idegrendszeri és szervi működésváltozások. Amikor a japánok bekapcsolódtak az európai relaxációs kutatásokba, elképesztő eredmények születtek. Ma már tudjuk, hogy a stressz károsító hatása megelőzhető és kivédhető rendszeres relaxációval, amely csak napi néhány percet igényel. A döntéshozók maguk is komoly vita tárgyává tették, bekerüljön-e egyáltalán a NAT-ba bármiféle relaxáció. Mégis, a felelősségteli, és naprakészen kulturált NAT bizottsági erők segítették elő a bekerülést. Kaposi Józsefnek és munkatársainak különösen sokat köszönhetünk.
Mi a helyzet a meditációval? Az hogyan került be a programba?
Mint a jobb agyféltekei tudati munka eszköze. Relaxált állapotban más a gondolkodás, analógiás, divergens, kreatív, ez minden eredetiségünk forrása. Nem misztikus dolog, belső lelki munka, határozott rendszerben folyik. Az érzelmi agy egyébként hatalmas erőt hordoz, ami kiaknázatlan. Az agy például aktívan dolgozik éjszaka, álmodással takarítja ki a testi feszültségeket. De tudományosan igazolt tény, hogy a jobb agyfélteke gyakran napközben is aktív, amikor a bal agyfélteke elfárad, olyankor a jobb agyfélteke belép. Ennek jele például, amikor napközben elrévülünk. Mivel a jobb agyfélteke a testi folyamatokkal van szoros összeköttetésben, értelemszerűen az ellazult állapot bekapcsolásával, a testi regenerálódási folyamatok is azonnal aktiválódhatnak. Amint megtanuljuk ezeknek a folyamatoknak a tudatos használatát, az egészségállapot megőrzésére sokkal nagyobb esélyünk van. Ennek felismerése is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a relaxációs, és meditációs technika teret kapjon az iskolai oktatásban is, hiszen az egészségtudatosság kialakítása annál hatékonyabb, minél korábban kezdődik, lehetőleg már gyerekkorban.
Önök 12 szintre dolgozták ki a Diákrelax Programot, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. Milyen módon különböztetik meg akár az alsó és felső tagozatos gyerekek közötti különbségeket?
– Minden életkori szakasznak pszichológiai szempontból is megvan a hozzáférési lehetősége. Ha figyeljük, hogy az emberi fejlődés hogyan zajlik, akkor pontosan ahhoz a fejlettségi szinthez illeszkedően érjük el a vegetatív idegrendszer befolyásolását. A jobb agyfélteke is iskolázható, bár eddig ezt a tudást csak részben használtuk. Eszköze a relaxált állapotú képzelet, amely különböző érzékszervi csatornákat működtet, ez a világ befogadásának a tapasztalati útja. Amikor érzelmi kapcsolatot tudunk létrehozni az ismereteinkkel,
akkor nemcsak tudatosabbak leszünk, hanem a tudásunk is igazibbá, tudatos tudássá, kompetens, azaz cselekvőképes tudássá válik. A kutatási eredmények rámutatnak arra, hogy a csak bal agyféltekei elvontságon alapuló tanítás, a féloldalasság-megszüntetés nem halasztható.
A jobb agyfélteke pallérozására épp olyan szüksége van az embernek, mint ahogy a bal agyféltekés tudás megszerzésének szükségességét senki sem vonja kétségbe. Azért az iskolában kell kezdeni ezt a munkát, mert ez az  életszakasz az, amikor az életre szóló útravalót megkapjuk.
Mit profitálnak a gyakorlatban személy szerint a gyerekek abból, hogy az iskolai tanrendbe beillesztik a relaxációs és meditációs elemeket?
Az előbb említett egészségtudat kialakítása, az egészség megőrizhetősége mellett mindenképpen előnyös hatása a módszer napi alkalmazásának, hogy megtanulnak játszva, másként tanulni, a tudásuk stabilabb, hosszabb távúvá válik, a kreativitásuk megnövekszik, bátrabban alkalmazzák a meglévő ismereteiket, visszanyerik a biztonság érzetüket, jobban kialakulvilágban lévő tájékozódási képességük, és a korábbinál jobban hozzáférnek saját tálentumaikhoz, tehetségükhöz is. Mindezek lehetővé teszik számukra, hogy racionális szempontból is, minden eddiginél jobb döntések meghozatalára legyenek  képesek a mindennapi cselekvéseik során. Kiegyensúlyozottabb, stabilabb személyiséggel rendelkezhetnek ezáltal, mint korábban a kortársaik.
Hogyan lehet a módszerről többet megtudni az érintetteknek, illetve csatlakozni a programhoz? Milyen módon lehet jelentkezni a képzésre?
A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület honlapján (www. relaxacio.hu) minden lényeges információ megtalálható, vagy felvehetik a kapcsolatot   képzési felelőssel, Németh Piroskával (nemeth.piroska@yahoo.com). Természetesen  minden megkeresésre válaszolunk. (A témáról professzor dr.Bagdy Emőkével készült 57 perces beszélgetés a Civil Rádió FM98 Merítés című műsorának awww.merites.hu honlapjáról meghallgatható, és teljes egészében letölthető. Dr. Bagdy Emőke a Civil Szalon vendége is lesz, ahová ezúton hívjuk meg azokat a pedagógusokat, nevelőket, intézményvezetőket, döntéshozókat, akár szülőket, akik személyesen, közös diskurzus keretében szívesen folytatják a párbeszédet a módszer iskolai szintű bevezetésének gyakorlati módjáról. A Civil Szalon rendezvényéről bővebb információkat a www.merites.hu honlapon találnak.)
Forrás: Csaba Beatrix írása - Köznevelés online

Leonardo da Vinci"Ahol a szeretet elkezdődik, ott véget ér az erőszak. A szeretet mindent legyőz."


Leonardo da Vinci egyszemélyben festő, szobrász és feltaláló volt, művei még ma is ezreket gyönyörködtetnek. 
A festő történetünk idején Milánóban, Itália egyik nevezetes történelmi városában élt. A parasztok még ma is legendákat mesélnek életéről. A vásártér egyik sarkát akkoriban madárkereskedők foglalták el. Gyönyörű madarakat árusítottak kalitkákban. A kis énekeseket Olaszország nagy erdőségeiben fogták, vagy aznap lopták ki a fészekből. Leonardo mindennap végigment a piactérre vezető utcán, és mindig meg lehetett találni a piacnak abban a sarkában, ahol a fekete szemű parasztfiúk a megrémült, szárnyukkal csapkodó, vergődő rabmadarakat árulták. Ezek a szakadt ruhájú, mezítlábas legénykék már lesték, mikor tűnik fel az utcán, majd egymást bökdösték, amikor a bolond festőt megpillantották, hiszen biztos üzletet sejtettek. Akármennyit is vásárolt össze egy-egy nap, a következő napon még többet akart. - Mire kellhetnek neki? - kíváncsiskodtak a fiúk, és talán te is szeretnéd tudni. Kövessük őt az úton, miközben átvág a nyüzsgő piactéren. Karja tele kalitkákkal, sőt még a hátán is kalitkák lógnak. A pletykás parasztok megmosolyogják, és háta mögött ujjal mutogatnak rá. A festő folytatja útját, míg ki nem ér a tágas rétre és a csalitos erdőszélhez, majd nagyon óvatosan, szelíden, örömtől sugárzó arccal egymás után nyitja ki a kalitkákat, és szabadon engedi a madarakat. A nyári égboltot boldog madárdal és füttyszó tölti be, amikor a madarak szabadságuk feletti szilaj örömükben a kék ég felé szárnyalnak. Leonardo da Vinci ott áll, és élvezettel figyeli a kis szárnyasokat, örömük ott visszhangzik az ő szívében is.Nem lehet eléggé csodálni a nagy festőt Isten kis teremtményei iránti szeretetéért.