2021. december 10., péntek

1. Részlet Dörnyei Katalin: Az Istentudás alapjai - Útmutató az Alapvető Emberi Értékek megértéséhez című két kötetes könyvéből

Kérdések és válaszok az Igazságról

 

TT: Mi is az az igazság?

DK: Isten a Szeretet, Isten a Béke, Isten az Igazság. Ez a legfelsőbb igazság. Nem létezik más, csakis Isten. Valójában most is Istenben élsz, mert Isten az anyaföld, a levegő, az eső, az élelem, és még sorolhatnám. Isten szeme néz rád, amikor egy ember rád tekint.

A köztudatban az igazság a világi jelenségekre vonatkozó tudományos igazságokat jelenti.

TT: Hányféle igazság létezik?

DK: Vannak személyes igazságaink, és vannak egyetemes igazságok, amik minden élőre és élettelenre vonatkoznak. Mivel emberi testben létezünk jelenleg, ezért a tudatszintünk határozza meg azt, hogy mi a személyes igazságunk. Ahogy tudatosabbá válunk, úgy az univerzum egyetemes igazságát fogjuk egyedüli igazságnak elfogadni. Mindig annyira, amennyire meg tudjuk érteni.

TT: Ezt úgy kell érteni, hogy ahogy fejlődünk, a személyes igazságunk folyamatosan átalakul?

DK: A személyes igazság ilyenkor már háttérbe vonul, és helyet ad a „valódi énünknek”. Mindenkinek törekednie kell arra, hogy megértse az egyetemes igazságokat, és azokat alkalmazza a saját életében is. Az egyetemes igazságok a fizikai világunkban az Igazság, a Béke, az Erkölcs, a Szeretet és az Erőszak - nélküliség elvét testesítik meg. Aki így él, az univerzum igazsága szerinti életet él.

Az igazság a legfőbb életelv. Az igazság minden, az igazság Isten, vagyis maga a forrás. Isten a legtisztább megnyilvánulás a világban, Ő maga a tökéletesség. Ehhez visznek közelebb a különböző vallások tanításai is. Valójában minden Isten, Istenen kívül nem létezik más.

Emberként igaznak lenni annyit jelent, mint Istennel harmóniába kerülni, és az isteni elvet kinyilvánítani gondolatban, szóban és cselekedetben.

TT: Honnan tudhatjuk azt, hogy valóban harmóniában vagyunk-e Istennel?

DK: Ha béke és szeretet van a szívünkben, akkor nagy valószínűséggel harmóniában vagyunk önmagunkkal, vagyis a szívünkben élő Istennel.

TT: Mi Isten igazsága?

DK: Az isteni igazság az, hogy Isten maga a mindenség - létezés – teremtés. Ennek a teremtésnek a vezérlő folyama egy törvény szerint működik, ezt nevezhetjük az univerzum törvényének is. Ez a törvény maga a Szeretet, tehát Isten igazsága a Szeretet.

A Szeretet Isten, Isten a Szeretet.

 

Fotó: Internetről, a szerző ismeretlen

Igazság